Unos podataka za izvještaje o građevinskim radovima

Dobro došli na stranice Državnog zavoda za statistiku za ispunjavanje izvještaja o građevinskim radovima.

Trenutno se preko web sustava za prikupljanja podataka mogu predati sljedeći izvještaji:
  • GRAĐ-12 - Godišnji izvještaj o građevinskim radovima
  • GRAĐ-21/M - Mjesečni izvještaj građevinarstva
  • GRAĐ-21/3M - Tromjesečni izvještaj građevinarstva

Da bi započeli sa radom, molimo prijavite se u sustav

EU
Ova aplikacija realizirana je sredstvima Europske unije | This project is funded by the EUROPEAN UNION
Sadržaj ove aplikacije je odgovornost Državnog zavoda za statistiku i ne predstavlja stavove Europske unije.

Molimo pričekajte...