Skip Navigation Links.

Elektroničko prikupljanje statističkih podataka za poslovna
istraživanja statistike industrije u Republici Hrvatskoj

Državni zavod za statistiku razvija novi elektronički sustav prikupljanja podataka za obrasce poslovnih istraživanja koje šalje izvještajnim jedinicama – pravnim osobama i obrtnicima – u Republici Hrvatskoj. Ti će elektronički obrasci omogućiti izvještajnim jedinicama alternativni način dostavljanja podataka koji se od njih traže, za razliku od trenutačnog sustava, koji se temelji na ispunjavanju klasičnih obrazaca u papirnatom obliku koji se uobičajeno dostavljaju poštom.

Sustav elektroničkog prikupljanja podataka razvijen je za slijedeće e-obrasce statistike industrije:

Mjesečni statistički e-obrazac IND-1/KPS/M za iskazivanje podataka o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama je elektronički obrazac u sustavu za elektroničko prikupljanje podataka uključujući njegov dodatni e-obrazac IND-1/KPS/M/30.11 za iskazivanje podataka za brodogradnju.

Mjesečni statistički e-obrazac IND-2/KPS/M za iskazivanje podataka o prihodu od prometa industrije.

Mjesečni statistički e-obrazac IND-3/KPS/M za iskazivanje podataka o cijenama industrijskih proizvođača je elektronički obrazac u sustavu za elektroničko prikupljanje podataka.

Godišnji statistički e-obrazac IND-21/PRODCOM/G za iskazivanje podataka o industrijskoj proizvodnji je elektronički obrazac u sustavu elektroničkog prikupljanja podataka uključujući njegov dodatni e-obrazac IND-21/PRODCOM/G/30.11 za iskazivanje podataka za brodogradnju.

Godišnji statistički e-obrazac IND-21/REPRO/G za iskazivanje podataka o utrošku sirovina materijala i energenata u industriji.

Molimo Vas da se prijavite kako biste bili u mogućnosti elektronički ispuniti i dostaviti svoje podatke putem dostupnih e-obrazaca.

Sve upite vezane za ovaj sustav elektroničkog prikupljanja podataka možete uputiti jednoj od osoba za kontakt navedenih u Informacijama.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašoj suradnji u dostavljanju podataka preko sustava elektroničkih istraživanja na e-obrascima!

Prijava

EU
Ova aplikacija realizirana je sredstvima Europske unije | This project is funded by the EUROPEAN UNION
Sadržaj ove aplikacije je odgovornost Državnog zavoda za statistiku i ne predstavlja stavove Europske unije.