Unos podataka za izvještaje iz područja statistike turizma

Dobro došli na stranice za ispunjavanje izvještaja iz područja statistike turizma.

Trenutačno se putem mrežne aplikacije za prikupljanje podataka mogu ispuniti sljedeći izvještaji:
  • TU-14 - Godišnji izvještaj o putničkim agencijama
  • TU-11i - Izvještaj o pristupačnosti građevina turističkog smještaja osobama smanjene pokretljivosti
  • TU-18 - Godišnji izvještaj o kapacitetu i prometu luka nautičkog turizma

Kako biste mogli ispuniti izvještaje iz područja statistike turizma, molimo Vas da se prijavite u mrežnu aplikaciju preko poveznice koju ste primili na svoju e-adresu.

Ako niste primili poveznicu, molimo da s nama kontaktirate putem e-adrese ili na telefonske brojeve navedene u podacima za kontakt kako bismo Vam omogućili pristup aplikaciji.

Zahvaljujemo na suradnji,

Državni zavod za statistiku
Prijava za administratore


Molimo pričekajte...