Prijava za korisnike

Poštovani,

Da bi mogli ispunjavati izvještaje u sektoru poljoprivrede, molimo Vas da se u aplikaciju prijavite preko poveznice (link) koju ste primili na Vašu e-mail adresu.


Trenutno se preko web sustava za prikupljanja podataka mogu predati sljedeći izvještaji:
  • PO-22 - Izvještaj o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve
  • PO-34 - Izvještaj o ostvarenim prirodima južnog voća i maslina
  • PO-71 - Godišnje istraživanmje o biljnoj i stočnoj proizvodnji
  • PO-22/STR - Izvještaj o strukturi poljoprivrednih gospodarstava

Ukoliko niste primili poveznicu na Vašu e-mail adresu, molimo javite nam se na naše kontakt brojeve ili putem e-maila da Vam omogućimo pristup.

Zahvaljujemo na suradnji,
Državni zavod za statistiku
Prijava za administratore

Molimo prijavite se u sustav sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom.
Državni zavod za statistiku

Molimo pričekajte...