Godišnje istraživanje o korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija
u poduzećima (IKT-POD)

Dobro došli na stranice Godišnjeg istraživanja o korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima.

Kako bi započeli sa ispunjavanjem obrasca, molimo da se prijavite u sustav sa Vašim korisničkim podacima.

EU
Ova aplikacija realizirana je sredstvima Europske unije | This project is funded by the EUROPEAN UNION
Sadržaj ove aplikacije je odgovornost Državnog zavoda za statistiku i ne predstavlja stavove Europske unije.

Molimo pričekajte...