Kontakt

Hrvoje Markuš
Služba industrija, energije i informacijskog društva
Državni zavod za statistiku
telefon: 01/4806-284
faks: 01/4873-658
e-pošta: markush@dzs.hr


DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
10000 Zagreb, Ilica 3
REPUBLIKA HRVATSKA
www.dzs.hr

Državni zavod za statistiku


Molimo pričekajte...