Kontakt

Kontakt u Državnom zavodu za statistiku:

Josipa Kalčić Ivanić
telefon: (01) 4806-116

Sandra Colić
telefon: (01) 4806-125

Ljiljanka Boras
telefon: (01) 4806-119

Maja Dozet
telefon: (01) 4806-268

Sanja Godec
telefon: (01) 4806-275

Ana Lekić
telefon: (01) 4806-264

faks: (01) 4806–299
e-pošta: usluge@dzs.hr


REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
10000 Zagreb, Ilica 3
www.dzs.hr

Državni zavod za statistiku


Molimo pričekajte...