Prijava za korisnike

Poštovani,

Da bi mogli ispunjavati izvještaje iz područja statistike trensporta, molimo Vas da se u aplikaciju prijavite preko poveznice (link) koju ste primili na Vašu e-mail adresu.


Trenutno se preko web sustava za prikupljanja podataka mogu predati sljedeći izvještaji:
  • PA/M-11 - Tromjesečni izvještaj o cestovnome linijskom prijevozu putnika
  • PR/T-11P - Tromjesečni izvještaj o prekrcaju
  • PP/T-11 - Tromjesečni izvještaj o pomorskome i obalnom prijevozu
  • PG/T-11 - Tromjesečni izvještaj o gradskom prijevozu
  • PŽ/T-11 - Tromjesečni izvještaj o željezničkom prijevozu

Ukoliko niste primili poveznicu na Vašu e-mail adresu, molimo javite nam se na naše kontakt brojeve ili putem e-maila da Vam omogućimo pristup.

Zahvaljujemo na suradnji,
Državni zavod za statistiku

   Prijava za administratore