Kontakt podaci

Sektor prostornih statistika
Služba statistike transporta

e-mail: transport@dzs.hr


Tromjesečni izvještaj o cestovnome linijskom prijevozu putnika PA/M-11

Laura Ćelić
telefon: +385 1 4893-596

Korana Šakić Pokrivač
telefon: +385 1 4893-454


Tromjesečni izvještaj o pomorskom i obalnom prijevozu (PP/T-11)

Anita Stanković
telefon: +385 1 4893-492

Lidija Pilat
telefon: +385 1 4893-540


Tromjesečni izvještaj prekrcaju (PR-T/11P)

Goran Razumić
telefon: +385 1 4893–496

Lidija Pilat
telefon: +385 1 4893-540


Tromjesečni izvještaj o gradskom prijevozu PG/T-11

Laura Ćelić
telefon: +385 1 4893-596

Korana Šakić Pokrivač
telefon: +385 1 4893-454


Tromjesečni izvještaj o željezničkom prijevozu PŽ/T-11

Korana Šakić Pokrivač
telefon: +385 1 4893-454

Goran Razumić
telefon: +385 1 4893–496


REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
10000 Zagreb, Ilica 3
www.dzs.hr

Državni zavod za statistiku